Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ดูแลปอด ไม่ให้ติดโรคด้วย สมุนไพร 10 ชนิด

อาหารเพื่อสุขภาพ ดูแลปอด ไม่ให้ติดโรคด้วย สมุนไพร 10 ชนิด ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ( Pneumonitis) หรือปอดบวม เป็นอาการอักเสบของเนื้อปอดที่พบ ได้บ่อยโดยทั่วไป ปอดอักเสบเกิดได้ กับทุกวัย แต่โรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อนั้น มีความอันตรายต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ เนื่องจากบางครั้งหากติดเชื้ออย่างรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

Categories
News

อาหารผู้ป่วย กินอย่างไรหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

อาหารผู้ป่วย กินอย่างไรหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม การปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อเทียมอาจกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ถ้าไม่ควบคุม หรือไม่ดูแลน้ำหนักตัว ข้อเข่าที่เปลี่ยนไปอาจจะเสื่อมลงทำให้ต้องกลับมาผ่าตัดใหม่

Categories
News

อาหารผู้ป่วย อาหารที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคไต

อาหารผู้ป่วย อาหารที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคไต ไตคือ เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายถั่วแดง ขนาดเท่ากำปั้นอยู่บริเวณบั้นเอวทั้ง 2 ข้าง

หน้าที่ของไตคือ

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ ไฟเบอร์หรือใยอาหาร ดีต่อร่างกายอย่างไร

อาหารเพื่อสุขภาพ ไฟเบอร์หรือใยอาหาร ดีต่อร่างกายอย่างไร หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหาร ยิ่งในกลุ่มคนที่รักสุขภาพแล้ว ยิ่งต้องรู้จัก เพราะไฟเบอร์เป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป้นมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่าย การทำงานของระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดี ไฟเบอร์ หรือเส้นใยอาหาร เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในโครงสร้างของพืชผักและผลไม้ในธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ ร่างกายจะไม่สามารถย่อยสลายให้กลายเป็นพลังงานได้